Grace Solar

Xiamen Grace Solar Technology Co. je top 5 svjetski proizvođač tracking opreme i opreme za montažu solarnih fotonaponskih elektrana čiji je AleDo TECH d.o.o. partner za tržište RH.

Preko 33 GW instaliranih solarnih fotonaponskih sustava diljem svijeta, 10 MW godišnji proizvodni kapaciteti, preko 100 patenata i prisutnost na 5 kontinenata čine Xiamen Grace Solar Technology Co. jednim od najvećih imena u industriji.

Proizvodi omogućavaju primjenu na gotovo sve vrste solarnih fotonaponskih aplikacija što daje veliku fleksibilnost pri definiranju tehničkog rješenja.

Obratite nam se kako bi definirali optimalnu konfiguraciju za vaš fotonaponski sustav.

Xiamen Grace Solar Technology Co. katalog proizvoda

Popis Xiamen Grace Solar Technology Co. proizvoda:

- Tracking sustavi za solarne fotonaponske elektrane
- Oprema za montažu solarnih fotonaponskih elektrana na zemlju
- Oprema za montažu solarnih fotonaponskih elektrana na krov
- Parking nadstrešnice kao sustavi za montažu solarnih fotonaponskih elektrana
- Plutajući sustavi za solarne fotonaponske elektrane
- Pojedinačni montažni dijelovi